Normál és tűgobeliek, változatos méretekben, fonalszükséglettel Szamosközi Festmény-reprodukciók elérhetőek kínálatunkban! Gobelin csomagok - minden egyben, amire szüksége van! Dekorációs termékek, dekor kiegészítők Hímzés, varrás, kézimunka kiegészítők
Kedves Vendégünk!
Üdvözöljük áruházunkban!

Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

A Webáruház üzemelmtetőjének adatai

 • KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 6750 Algyő, Kikelet u. 10.
 • Adószám: 24335241-1-06
 • Bank adatai: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
 • Bankszámlaszám: 10402805-50526685-54491000
 • IBAN: HU28 10402805-50526685-54491000
 • SWIFT KÓD: OKHBHUHB
 • Cégjegyzékszám: Cg.06-09-020175
 • Bejegyző cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 • E-mail cím: info@gobelinplaza.hu
 • Telefon: +36 (20) 243-8059

A jelen Általános Szerződési Feltételek KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6750 Algyő, Kikelet u. 10., Adószám: 24335241-1-06), mint a gobelinplaza.hu domain kizárólagos tulajdonosa (továbbiakban Eladó), és az általa kínált termékeket igénybe vevő megrendelő, fogyasztó, vásárló (továbbiakban Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.


Vásárlónak vagy megrendelőnek minősül az a személy, aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, vagyis a Gobelinpláza Webáruház felületén regisztrálja magát, ezen felületen keresztül árut megrendel és megvásárol.

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése kattintással, azaz ráutaló magatartással valósul meg.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Gobelinpláza Webáruház és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, (biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, így a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető). Az elektronikus szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződés a megrendelés elküldésével / jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le.

A Vásárló a regisztrációval egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSzF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri, továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is.

A KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t nem terheli semmilyen felelősség azon esetleges károkért, mely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkinek önmagára nézve kötelessége felmérni, hogyan, milyen technikai eszközökkel tudja megvédeni a számítógépén tárolt adatait az esteleges behatolóktól. A KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben, így a vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan sem, ami nem az irányítása alatt áll.

A webáruházba történő regisztráció érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért a KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

Továbbá,
a KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t semmilyen felelősség nem terheli az interneten küldött vagy fogadott adat/adatok elvesztése miatt, az internetes hálózatban létrejövő működési hiba miatt, mely a zavartalan webáruház működést megakadályozza. Nem felelős továbbá technikai hibák vagy hiányosságok miatt (pl. szoftver, program).

Az Eladó nem vállal felelősséget a hibás számítástechnikai beállítások okozta, a Vásárlónál téves színárnyalattal megjelenő képek miatt. Az ebből eredő téves termékválasztásért nem áll módjában felelősséget vállalni, ezen indok miatt terméket nem áll módjában cserélni.

A KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bármikor módosíthatja árait vásárlási vagy szállítási feltételeit. Ezek a módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az áruházban online megtalálhatóak.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

 

A webáruház Általános Szerződési Feltételeinek hatálya:

A KLSoft Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. fenntartja a jogát, hogy a webáruház az ÁSzF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház ÁSzF mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltatást biztosítja.

 

Foglaló kérése:

Az Eladó a Vásárlótól a Vásárló által megrendelt termék fogyasztói árának 30 %-át kéri foglalókén, amennyiben a vásárlás bruttó értéke meghaladja a 100.000 Ft-ot. A foglalót a Vásárló az Eladó postázási címére vagy bankszámlaszámára való utalással teljesítheti. Az Eladó a foglaló beérkezése után kezdi meg a megrendelt termék beszerzését, melynek időtartamáról a Vásárlót tájékoztatja. A foglaló teljes összege elveszik, amennyiben a vásárló eláll a vásárlási szándékától. A foglalási opció esetén ezen termékek cseréjére lehetőség nincs, mivel a Vásárló kifejezett kérésére kerülnek beszerzésre. A foglaló összege a megrendelés végszámlájának összegéből levonásra kerül.

 

Vásárlás technikai lépései:

A vásárlás technikai lépéseiről a "Gyakori Kérdések" menüben előzetesen tájékoztatjuk, de a rendelés során is minden lépésnél egyértelmű utasításokat talál. Rendelése leadáskor azonosító számot kap, melyet visszaigazolásaink tartalmaznak, és amelyre esetleges észrevételei során hivatkozhat.

 

Árak:

Áraink alanyi ÁFA mentességünk miatt Általános Forgalmi Adót nem tartalmaznak! Ha árváltozás történik a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban, akkor a megrendelés pillanatában érvényes árakkal számlázunk.

 

A csomag sérülése esetén:

Ha a csomagküldés során a csomag megsérül, a Vásárlónak nem kell átvennie, a futártól vagy postástól kérnie kell egy jegyzőkönyvet, melynek a kárfelvételt, a dátumot és aláírásukat kell tartalmaznia, majd vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

 

Mennyiségi és Minőségi kifogások megtétele:

A Vásárló mennyiségi és minőségi kifogásait megteheti a megrendelt áru átvételét követő 24 órán belül e-mailben vagy telefonon.

 

Vásárlástól való elállási jog:

Megrendelése során a Vásárló élhet a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet „a távollevők között kötött szerződésekről” részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
A Vásárló - amennyiben meggondolta magát - 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kell elküldenie a Vevőszolgálatnak. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén az Eladó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Így van ez akkor is, ha az Eladó az előre kiegyenlített megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell állnia, egyéb költséget, díjat azonban nem követelhet az Eladó. Az Eladó utánvételes csomagot a Vásárlótól technikai okokból nem tud fogadni. Ha az Eladó a megrendelttől eltérő terméket értékesít a Vásárlónak, a visszaszolgáltatási költséget az Eladónak kötelessége viselni. Az Eladó követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

 

Adatvédelem:

Az adatvédelni irányelveinket, szabályainkat és tájékoztatásunkat ide kattintva érheti el, az adatbédelmi szabáyzatban.


 

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vásárló elfogadja a Gobelinpláza webáruház Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Főoldal ÷ ÁSZF ÷ Szállítási és fizetési feltételek ÷ Adatvédelem ÷ Törzsvásárlói rendszer ÷ Gyakori Kérdések ÷ Elérhetőségeink

Tel: +36 (20) 243-8059 ÷ E-mail: info@gobelinplaza.hu

Minden jog fenntartva, 2013-2019 ÷ GobelinPláza Webáruház ÷ Webdesign: KLSoft Webdesign